Kết quả tuyển chọn thành viên CLB Báo chí học sinh Phan Bội Châu

Kết quả tuyển chọn thành viên CLB Báo chí học sinh Phan Bội Châu


 

Buổi phỏng vấn diễn ra sôi nổi bằng hình thức trực tuyến

Danh sách các thành viên được tuyển chọn vào CLB

                                                                                             Ảnh bài: CLB Báo chí học sinh Phan Bội Châu