Phát động thi đua đợt 2 và 3.


NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA

Đợt 2 và đợt 3 ( Từ ngày 16/ 10 đến ngày 22/12/2020 )

Với chủ đề : Lập thành tích chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

20-11 và Ngày thành lập Quân đội nhân dân VN và Quốc phòng toàn dân 22-12.

I. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên :

1. Tích cực tham gia thao giảng, thực hiện chuyên đề theo tổ chuyên môn và dự giờ;

2. Tổ chức tốt việc ôn tập kiểm tra giữa kì và kiểm tra học kì 1 cho học sinh;

3. Tham gia ra đề, in sao, coi kiểm tra giữa kì và kiểm tra học kì 1 nghiêm túc, đúng qui chế;

4. Chấm bài kiểm tra giữa kì và kiểm tra học kì 1, nhập điểm vn.edu, xếp loại học lực và hạnh kiểm chính xác và đúng thời hạn;

5. Hoàn thành việc soạn giáo án từng tháng theo chương trình giảm tải của Bộ giáo dục và theo hướng đánh giá năng lực học sinh;
6. Bồi dưỡng học sinh các khối 10, 11 để dự thi Olympic Thành phố HCM;

7. Tiếp tục tăng cường hoạt động các Câu lạc bộ và ngoại khóa cho học sinh;

8. Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường.

II. Đối với học sinh :

1. Tích cực tham gia caùc hoaït ñoäng chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam, thể hiện truyền thống “Tôn sư trọng đạo – tri ân Thầy cô” và ngày thành lập Quân đội nhân dân VN và Quốc phòng toàn dân 22-12;

2. Tất cả các chi đoàn tích cực đăng kí tuần, tháng học tốt;

3. Kết nạp đoàn cho thanh niên tiên tiến;

4. Đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình “ Nhịp cầu yêu thương” , “khi tôi 18”  và kiểm tra việc sạch trường, đẹp lớp;

5. Tham gia sinh hoạt các CLB và ngoại khóa theo sở thích;

6. Tích cực ôn tập tốt và nghiêm túc trong kiểm tra giữa kì và kiểm tra học kì 1.

Chủ tịch công đoàn