Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình VTV7 của Bộ Giáo dục.