Thông tin đăng kí nhập học vào lớp 10 năm học 2024-2025


Hoặc đăng kí bằng link sau: https://forms.gle/gZTrPCwrox2i7gPP6

Điện thoại hỗ trợ từ ngày 29/6 đến 15/7/2024: Thầy Nguyên 0904975622 - Thầy Nhã 0389649031