Chấp hành quy định luật Phòng chống tác hại rượu bia.


Link tải file: nhấp vào đây để tải file đính kèm.