Sinh hoạt chào cờ tuần 3 " Lễ phát động phong trào học tiếng Anh trong nhà trường"


Ảnh: Thanh Xuân