Kỉ niệm 48 năm ngày giải phóng Bình Thuận (19/4/1975) và 48 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam


Link tải file: nhấp vào đây để tải file đính kèm.