Sinh hoạt chào cờ tuần 32 " Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường tự nhiên"


Ảnh: Hai Lê