Phương thức UTXTT và UTXT vào ĐHQG TPHCM


Phương thức UTXTT và UTXT . Xem tại đây!

Mẫu đăng kí UTXT theo quy định. Xem tại đây!

Mẫu đăng kí UTXT thẳng HSG nhất. Xem tại đây!