Hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021


      TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

BAN HỒ SƠ THI TỐT NGHIỆP THPT 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc: Chuẩn bị hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT 2021

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm và học sinh khối 12.

Nhằm chuẩn bị tốt cho việc làm hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

BGH Trường THPT Phan bội Châu thông báo đến quý Thầy Cô giáo viên chủ nhiệm và học sinh lớp 12 về việc chuẩn bị các loại hồ sơ dự thi như sau:

          1/ 01 giấy CMND hoặc CCCD photo trên cùng 01 mặt giấy A4 không cắt có công chứng (nếu học sinh là người dân tộc thiểu số thì photo thành 02 bản);

          2/ 06 tấm hình 4x6, mặt sau có ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh, Số CMND, CCCD.

          3/ Các loại giấy tờ được hưởng ưu tiên, khuyến khích, chứng chỉ Ngoại ngữ (nếu có):

          + Hộ khẩu photo công chứng đối với học sinh có hộ khẩu ở vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế khó khăn,…

          + Giấy xác nhận của phòng thương binh xã hội đối với học sinh có cha hoặc mẹ là thương binh, bệnh binh,…

          + Chứng chỉ Ngoại ngữ

          4/ Mỗi lớp phải có file hình thẻ của từng học sinh và được lưu bằng tên: .JPG

          Ví dụ: học sinh Nguyễn Văn Hùng, có số CMND: 261569789. Thì hình thẻ của học sinh này sẽ được lưu là: 261569789.jpg

Lưu ý: - GVCN tổ chức cho học sinh kiểm tra và bổ sung thông tin vào file dữ liệu thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

  • GVCN kiểm tra học bạ và các loại giấy tờ liên quan có trong học bạ.

  • GVCN nắm kỹ kế hoạch tổ chức thu nhận hồ sơ và hướng dẫn kiểm tra, bổ sung dữ liệu thi.

  • Trong quá trình thực hiện công việc, các lớp chưa rõ vấn đề gì thì xin liên hệ Ban hồ sơ thi.

  • Thường xuyên cập nhật thông tin tuyển sinh tại bảng tin phòng thư viện.

  • Học sinh vừa được hưởng đối tượng ưu tiên (ĐH) vừa được hưởng diện ưu tiên (xét TN) thì chuẩn bị 02 bộ hồ sơ ưu tiên có liên quan.

5/ Thời gian hoàn thành: Trước ngày chủ nhật (25/4/2021).

                                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 Trần Minh Hải