Kết quả kiểm tra giữa kì khối 12 môn Toán, Lý, Hóa (đã điều chỉnh mã đề 004)


Điểm môn Toán.

Điểm môn Lý.

Điểm môn Hóa.