Sinh hoạt chào cờ "Diễn đàn: Đừng để ma túy lãng phí tuổi thanh xuân"

Sinh hoạt chào cờ "Diễn đàn: Đừng để ma túy lãng phí tuổi thanh xuân"


Ảnh: CLB Báo chí