Sinh hoạt chào cờ tuần 28 "Kỉ niệm 93 năm thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3/1931-26/3/2024"

Sinh hoạt chào cờ tuần 28 "Kỉ niệm 93 năm thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3/1931-26/3/2024"


Ảnh: CLB Báo chí